Werking


 1. De hoofdtaak is om jou in contact te brengen met een kredietgever
  Een kredietmakelaar brengt jou als consument in contact met een kredietgever. PLUSFIN heeft geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde kredietgever te plaatsen. Dit in tegenstelling tot een bankagent. Dit is een verbonden agent die wél verplicht is om te werken voor rekening en onder de volle verantwoordelijkheid van één kredietgever.

 2. Kredietmakelaar neemt tijd om naar jou te luisteren
  PLUSFIN neemt de tijd die nodig is om jou te leren kennen. We willen jouw verhaal kennen zodat we weten wat je nodig hebt. Zo kan PLUSFIN gericht zoeken naar een oplossing.

 3. Samenstellen van een kredietdossier
  Na het eerste gesprek gaan jullie een kredietdossier samenstellen. PLUSFIN zal je vragen om enkele documenten aan te leveren zoals een identiteitskaart, loonfiches, aanslagbiljet, eigendomstitel (indien eigenaar) huurcontract, afrekeningen leningen … Deze gegevens zal hij controleren en nadien gebruiken voor jouw kredietaanvraag bij de kredietgever.

 4. Indienen van jouw dossier bij kredietgever
  Als PLUSFIN over de volledige informatie beschikt, kunnen we jouw kredietaanvraag voor een indienen bij een kredietgever. Meestal gebeurt dit elektronisch waardoor een snelle beslissing kan volgen en je niet lang in het ongewisse hoeft te blijven.

 5. Lening aanvaard -vervolledigen van dossier
  Als jouw lening aanvaard wordt, zal PLUSFIN samen met jou je kredietdossier vervolledigen met de ontbrekende documenten die de kredietgever nog opvraagt.

 6. Kredietmakelaar ook tussenschakel bij schatter en notaris bij een woonkrediet
  Bijna alle kredietgevers vragen een schatting van jouw woning voor het bekomen van een hypothecair krediet of woonlening. PLUSFIN zal de afspraak met de schatter mee coördineren. Ook wanneer de kredietgever het kredietaanbod overhandigt zal PLUSFIN jou verder begeleiden tot aan de notaris.

Gouden tips:

 • Blijf zolang u niet bij de notaris tekende bij een herziening van kredieten, zeker uw maandelijkse aflossingen betalen.
 • Bezorg ons alle gevraagde info, onvolledige dossiers worden door de kredietmaatschappijen vertraagd, niet behandeld of zelfs direct afgewezen….
 • Vertel PLUSFIN alle info, ook als er negatieve elementen zijn in Uw financiële situatie, zelfs dan zijn er oplossingen mogelijk.
 • Als u een woning aankoopt: zorg dan steeds dat er in de verkoopovereenkomst opschortende voorwaarden worden opgenomen voor het bekomen van een hypothecair krediet.

Let op, geld lenen kost ook geld!