VERZEKERINGEN VOOR PARTICULIEREN, ZELFSTANDIGEN & BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

Voertuigen en Mobiliteit

 • Personenwagens
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Omnium en mini-mnium
  • Rechtsbijstand
  • Bestuurdersverzekering
 • Moto / quad
 • Bromfiets
 • Fiets
 • Motorhome
 • Oldtimer
 • Rechtsbijstand voertuigen
 • Bestuurdersverzekering

Woningen en gebouwen

 • Woningverzekering
 • Diefstalverzekering
 • Verhuurde eigendommen

Inkomen opbouw en bescherming

 • Pensioenopbouw
 • Gewaarborgd inkomen

Gezondheid, ziekte en ongeval

 • Ongevallen privé-leven
 • Hospitalisatie
 • Tandzorg

Voor elk gezin en individu

 • BA privé-leven (familiale)
 • Rechtsbijstand bij conflicten allerlei
 • Huispersoneel

Vrije tijd

 • Reisbijstand en reisverzekeringen
 • Paarden
 • Pleziervaart

Overlijden en nabestaanden

 • Schuldsaldoverzkering
 • Uitvaartverzekering
 • Successieverzekering

ZELFSTANDIGEN & BEDRIJVEN

Bescherming van het personeel

 • Arbeidsongevallen
 • Groespverzekering
 • Leven/Overlijden
 • Groepsverzekering hospitalisatie

Becherming van het bedrijf

 • Voertuigen
 • Brand
 • Aansprakelijkheid
 • Winstderving
 • Rechtsbijstand
 • Machinebreuk
 • Bijstand
 • Goederentransport

Bescherming van de bedrijfsleider

 • Gewaarborgd Inkomen
 • Ongevallen
 • Hospitalisatie
 • VAPZ/IPT
 • Rechtsbijstand
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Overlijden
 • Bijstand

“LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD”

CONTACTGEGEVENS:

Plusfin
Stijn Decordier

Turkije 4, 9681 Maarkedal
Dworpsestraat 59, 1651 Lot

GSM: 0470 30 70 70
Tel.: 02 896 94 00
Skype: stijn.plusfin
E. info@plusfin.be

Ondernemingsnummer: 0736302056

FSMA: 0736302056